top of page
Търсене

Навигиране на усещанията в Ин Йога

Ползата от описването на усещанията е, че ни помага да задълбочим връзката си с преживяването. Може да възприемем това като част от нашия вътрешен диалог по време на практика или като котва за блуждаещи мисли. Разбираме по-добре как тялото ни се трансформира, движи енергия, в какви форми и т.н.


Повечето сетивни преживявания са пространствени. Да се каже, че сетивното преживяване е пространствено, означава, че има местоположение, височина, ширина и (обикновено) дълбочина. Местоположението му е там, където е позиционирано. Височината му е колко далеч се простира нагоре и надолу. Ширината му е колко далеч се простира надясно и наляво. Дълбочината му е колко далеч се простира отпред и отзад. Казано по друг начин, сетивните преживявания имат местоположение, приблизителен размер и обща форма. Понякога размерът и формата на сетивно събитие са добре дефинирани. По-често тези пространствени променливи са донякъде неясни, зле дефинирани и могат да варират с времето. Въпреки всичко това обикновено е възможно да се припише общо усещане за размер, форма и местоположение на нещата, които виждаме, чуваме и чувстваме. Това общо усещане за размер, форма и местоположение е „пространствеността“ на това сетивно събитие.


В таблицата подолу са предложени примерни харектеристики на възникналите усещания.

Местоположение

​Форма

Натиск

Интензитет

Времетраене

Температура

Съпротивление

Други

Дълбок

Широка

Лек

Силен

Постоянен

Студен

Лепкаво

Неясен

Повърхностен

Плоска

Тежък

Среден

Пулсиращ / трептящ

Топъл

Заклещено

Остър

Разширяващ

Кръгла

Смачкващ

Лек

Прекъсващ

Горещ

Жилаво

Тъп

Свиващ

Жилеста

Мек

Изгарящ

Гъвкаво

Бодящ

Скитащ се

Щнуреста

Дърпащо

Излъчващ

Движещ се нагоре-надолу

​Линейна

Разтягащо

Аморфна

Като общо правило това, което искаме да избягваме, са усещания като изтръпване, пробождане, острота, парене или щипане.


Защо трябва да се интересуваме от усещането?

  • Да опознаем себе си на други ниво. Това е начин за нас да се свържем с това, което се случва в телата ни, освен просто да забележим, че го „усещаме“.

  • Да обогатите практиката си! Тъй като нашите умове и тела са толкова взаимосвързани, когато мислим за това, което се случва вътре, ние стимулираме по-дълбоки резултати в тялото, ума и духа.

  • Тренирате вниманието си - задавате на ума си задача, че за определен период от време ще се фокусирате в определено нещо, да получите яснота какво точно усещате и възприемате усещането без да искате да го отблъснете или да се вкопчите в него.

  • Прави практиката по-медитативна. Това е практика за осъзнатост! Това ни помага наистина да приложим „спрете и помиришете розите“ в действие. Научаваме как наистина да се наслаждаваме и да разбираме нещата на друго ниво. Ползата тук е, че този навик ни следва от постелката и в живота ни.

Използвани материали:

Електронната книга - Five ways to know yourself, Shinzen Young

Блог пост - от Нанси Нелсон22 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page